Ympäristöasiat ovat meille sydämen asia

Pirkkaclean Oy:n oma laatujärjestelmä sisältää ympäristöohjelman, joka ohjaa toimintaamme ympäristöasioissa.

Otamme ympäristöarvot huomioon kaikessa toiminnassamme päivittäin:

 • voimassaolevien ympäristölakien ja –määräysten noudattaminen
 • materiaalihankinnat ympäristöarvot huomioon ottavilta yhteistyökumppaneilta
 • pyrimme mahdollisimman tehokkaasti vähentämään ympäristön rasitusta mm. aineannostuksilla, työvälineillä (suosimme mikrokuitutuotteita)
  ja vähentämällä jätesäkkien kulutusta
 • oma hiilijalanjälkemme on minimoitu päivittäisten ajoreittien ja logistiikan etukäteissuunnittelulla
 • noudatamme aina asiakaskohteen ympäristöohjeita

PirkkaClean Oy, luotettava kumppani, tilaajavastuu.fiPirkkaClean, siivouspalvelua yrtityksille ja taloyhtiöillePirkkaClean, ammattilaisen pesuaineet

Arvot ja arvostukset PirkkaClean Oy:ssä

Kannattavuus

 • yritys kasvaa kannattavasti
 • yritys pystyy hoitamaan velvoitteensa

Arvostus ja kunnioitus

 • jokaista työntekijää ja työkaveria arvostetaan ja kunnioitetaan
 • ymmärretään jokaisen työntekijän merkitys yritykselle
 • jokaista asiakasta arvostetaan ja kunnioitetaan

Luotettavuus

 • ”Sen teemme minkä lupaamme!”
 • asiakkaat ja työntekijät luottavat meihin

Henkilöstö

 • henkilöstö saa hyvän perehdytyksen ja opastuksen työtehtäviin
 • ymmärretään heidän tärkeytensä yritykselle
 • hyvin tehdystä työstä palkitaan