Arvot ja arvostukset PirkkaClean Oy:ssä

Kannattavuus

  • yritys kasvaa kannattavasti
  • yritys pystyy hoitamaan velvoitteensa

Arvostus ja kunnioitus

  • jokaista työntekijää ja työkaveria arvostetaan ja kunnioitetaan
  • ymmärretään jokaisen työntekijän merkitys yritykselle
  • jokaista asiakasta arvostetaan ja kunnioitetaan

Luotettavuus

  • ”Sen teemme minkä lupaamme!”
  • asiakkaat ja työntekijät luottavat meihin

Henkilöstö

  • henkilöstö saa hyvän perehdytyksen ja opastuksen työtehtäviin
  • ymmärretään heidän tärkeytensä yritykselle
  • hyvin tehdystä työstä palkitaan