Arvot ohjaavat toimintaamme.

PirkkaClean on arvojohdettu yritys. Arvot auttavat ihmistä valitsemaan oikein vaikeassakin tilanteessa. Arvoista nouseva tekemisen kulttuuri on yrityksemme sydän.

Ihminen
on arvojemme ydin. Teemme töitä nimenomaan ihmisten kanssa, heidän arjestaan ja todellisuudestaan käsin, oli kysymys työntekijöistä, asiakkaista tai kumppaneista.

Rohkeus
on työyhteisössämme sitä, että emme kainostele vaikeidenkaan asioiden kohtaamista. Teemme sen työn, mikä toimeksiantajamme menestymiseksi on tehtävä. Asiakkaat ja työntekijät voivat luottaa meihin.

Nopeus
jos työskentelee ripeästi, ei tarvitse hosua tai tehdä huolimattomasti. Kokemuksesta tiedämme, että tekemisen lykkääminen tuhoaa tuloksia. Ilman aloitetta ei voi saavuttaa tärkeitä asioita.

Ympäristö
ympäristöasiat ovat meille sydämen asia. Laatujärjestelmä sisältää ympäristöohjelman, joka ohjaa toimintaamme ympäristöasioissa ja otamme ympäristöarvot huomioon kaikessa toiminnassamme päivittäin.

Kasvu
pitää elossa. Ilman kasvua kuihtuu. Haastamme niin itsemme kuin asiakkaamme kasvamaan ja kypsymään ihmisinä, ammattilaisina ja yrityksinä.

Tulos
on työmme mitta. Todennetut tulokset antavat asiakkaillemme syyn tehdä yhteistyötä kanssamme. Todennetut asiakastulokset antavat meille tarkoituksen jatkaa työtämme ja hoitaa velvoitteemme.

Class Image
Class Image
Class Image
Class Image
Class Image
Class Image